فروشگاه اینترنتی بیتمال برای حریم خصوصی کاربران خود احترام و ارزش بالایی قائل می شود و ضمن احترام به حقوق مشتریان خود در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران متعهد میگردد از  اطلاعات شخصی کاربران هیچ گونه استفاده تبلیغاتی و خدماتی ننماید و اطلاعات شخصی مشتریان خود را در اختیار هیچ شخص یا سازمانی قرار ندهد، مگر متقاضی دارای حکم قضایی جهت دسترسی به این اطلاعات باشد.

کوکی ها

بعضی اطلاعات و داده ها از طریق کوکی های مرورگر شما به ما ارسال می شوند که این اطلاعات در مواردی همچون یادآوری موارد موجود در سبد خرید مورد استفاده قرار میگیرد، کاربر میتواند با اعمال بعضی تنظیمات در مرورگر خود، از دریافت کوکی توسط وبسایت های مختلف اطلاع یافته و به آنها اجازه استفاده دهید یا آنرا رد کنید.

آدرس IP

اطلاعات مربوط به آدرس IP سما در هنگام انجام بعضی امور مانند ثبت سفارشات در دیتابیس بیتمال ثبت خواهد شد.

فروشگاه اینترنتی بیت مال در هر زمان حق حذف، تغییر، یا به روز رسانی این سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران را داشته و کاربر موظف به پیگیری تغییرات احتمالی از طریق همین صفحه می باشد.